Loading…

แก้ไขปัญหา ระบบน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และจำหน่ายเคมีภัณฑ์บำบัดระบบน้ำเสียอุตสาหกรรม

แคตตาล็อกออนไลน์

  • หัวเชื้อน้ำยาป้องกันตะกรันและสนิม ST 328 C

    หัวเชื้อน้ำยาป้องกันตะกรันและสนิม ST 328 C บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อเคมีป้องกันสนิมในระบบหล่อเย็น หรือ หัวเชื้อน้ำยาป้องกันสนิมในระบบหล่อเย็น (Cooling Water Treatment Chemical) ชื่อว่า ST 328 C (Scale and Corrosion Inhibitor) ใช้ใน Cooling Tower โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเคมีและวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่  COOLING WATER TREATMENT CHEMICAL โดยทั่วไปแล้วระบบหล่อเย็นนั้น มักจะประสบปัญหาเรื่องตะกรันและการกัดกร่อน วัสดุที่มีตะกรันเกาะจับในระบบจะทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง ตามความหนาของตะกรันหรือสิ่งปนเปื้อน สิ่งที่ตามมาคือพลังงานที่ต้องสูญเสียไปกับการชดเชยความสมดุลที่สูญเสียไป เนื่องจากมีตัวขัดขวางการทำงานของระบบ นอกจากนั้น ตะกรันและการกัดกร่อนยังทำให้ ระบบน้ำหล่อเย็นเสียหายและทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด และการทำงานของเครื่องเป็นไปได้ไม่เต็มที่เพราะ ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจะทำงานได้ดีต้องอาศัยระบบน้ำหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพด้วย ความสำคัญของระบบหล่อเย็นจึงไม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามไป  ปัญหาที่เกิดจากน้ำ การกัดกร่อนโลหะ (Corrosion) การเกิดตะกรัน (Scale Formation) การเกิดสิ่งปนเปื้อนจากจุลชีพ (Biofouling)  

    หมวดหมู่ : เคมีภัณฑ์, การควบคุมมลภาวะน้ำ, ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า